USB temperature recorder (wireless)

Device features
Available colours
Black

Rejestruje temperatury panujące w urządzeniu, których wartości można odtworzyć w formie wykresu lub tabeli po podłączeniu do portu USB w komputerze.

Standard equipment

Accessories

  • icon
    Accessories
Show equipment detailsHide details


There are no files in this category


There are no files in this category


Catalogues and products cards
There are no files in this category
Price lists
There are no files in this category
Solids
There are no files in this category
User manuals
There are no files in this category
Certificates of conformity
There are no files in this category
Colour chart
There are no files in this category
Technical drawings
There are no files in this category
Films
There are no films in this category

Check also