Сервисный запрос

сервисный запрос

Данные обордования
Ваши данные
Адрес оборудования
Контактное лицо
Описание аварии
Załącz pliki (zdjęcie karty gwarancyjnej, zdjęcie usterki, lub zdjęcie tabliczki znamionowej dla urządzeń nieobjętych gwarancją)