Certyfikaty i członkostwo

Certyfikaty

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
Państwowy Zakład Higieny

Wszystkie urządzenia firmy RAPA posiadają świadectwa jakości zdrowotnej wydanej przez PZH respektowane w UE. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju, jest również ważnym ośrodkiem dbającym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku.

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

Wszystkie urządzenia firmy RAPA posiadają certyfikat CE i zostały przebadane przez akredytowane laboratorium PCBC. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. prowadzi działalność w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów oraz szkolenia. PCBC bada produkty i audytuje systemy zarządzania pod kątem jakości oraz zgodności ze standardami i normami krajowymi i międzynarodowymi.

icon
icon
EULER HERMES COLLECTIONS Sp. z o.o.

Firma RAPA posiada certyfikat Złoty Płatnik 2015 za zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2015 roku. Program Analiz Należności Euler Hermes wyłania rzetelnych partnerów biznesowych, uzyskujących w danym roku najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej. Certyfikat Złoty Płatnik zrzesza grono sprawdzonych kontrahentów.

Członkostwo

KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA

Firma RAPA jest członkiem Krajowego Forum Chłodnictwa, którego celem m.in. jest ochrona środowiska naturalnego, szeroko pojęta edukacja w zakresie ekologii, technologii, finansów, organizacji i zarządzania oraz współtworzenie i opiniowanie aktów prawnych, norm, wymagań technicznych i innych w zakresie urządzeń chłodniczych. Szczególnym celem Związku jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w zakresie technologii chłodniczych oraz substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących nasilanie efektu cieplarnianego.

 

icon
icon
LUBELSKI KLUB BIZNESU

Firma RAPA jest członkiem Lubelskiego Klubu Biznesu. LKB powstał w 2000 roku z inicjatywy lubelskich przedsiębiorców, którzy podjęli wspólne działania by utworzyć dobrowolną, niezależną, apolityczną organizację biznesową. Działania Lubelskiego Klubu Biznesu już od samego początku funkcjonowania były nastawione na inicjowanie, rozwój, zacieśnianie stosunków środowiska biznesowego.

KLUB GAZEL BIZNESU

Firma RAPA od 2014 roku przynależy do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Projekt realizowany jest przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking przygotowuje dziennik „Puls Biznesu” - najbardziej opiniotwórcze medium biznesowe w kraju czytane przez 100 000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej.