Zgłoszenie serwisowe

Zgłoszenie serwisowe

Dane urządzenia
Twoje dane
Adres urządzenia
Osoba kontaktowa
Opis awarii
Załącz pliki (zdjęcie karty gwarancyjnej, zdjęcie usterki lub zdjęcie tabliczki znamionowej dla urządzeń nieobjętych gwarancją)