Kontakt

RAPA
S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j.

ul. Ceramiczna 9, 20-149 Lublin
E-mail: rapa@rapa.lublin.pl
Tel.: +48 81 742 53 10

NIP: 712-19-31-385
BDO: 000009031
Regon: 430833425

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz:

7:45 - 15:45
Marketing
Zaopatrzenie
Serwis